Spordiklubi sisekorraeeskirjad

 • Meriton spordiklubis (edaspidi: Klubi) pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks nii klubiliikmetele kui ka ühekordse pääsme alusel klubi teenuseid kasutavatele isikutele. Spordiklubis viibides on kõikidel klientidel kohustuslik järgida spordiklubi sisekorraeeskirju.
 • Klubiliikmele väljastatav liikmekaart on personaalne ja seda ei ole lubatud edasi anda. Liikmekaardi saab soovi korral asendada personaalse käepaelaga, mis maksab 15 €. Kui olete endale juba klubikaardi soetanud, siis  maksab käepael 10 €. Kui liikmekaarti/ käepaela kasutab teine isik, on klubil õigus liikmekaart/ käepael sellelt isikult ära võtta ning iga avastatud rikkumise eest nõuda liikmekaardi omanikult ühekordse sissepääsu hinnakirjajärgset tasu. 
 • Klubiga liitumisel tuleb tasuda kaarditasu 5 €. Klubisse tulles peab liikmekaart olema alati kaasas. Liikmekaart tagab klubisse sissepääsu ja avab riietuskapi. Liikmed, kes on tasunud liikmemaksu, kuid kellel ei ole liikmekaarti esitada, peavad tasuma ühekordse tasu. Klubiliige peab vajadusel tõestama oma isikut.
 • Liikmekaardi/ käepaela kadumisest tuleb viivitamatult teavitada Klubi vastuvõttu. Klubikaardi/ käepaela kaotamisel maksab uus kaart 5 EUR ja käepael 15 €.
 • Klubil on õigus teha muudatusi klubi lahtiolekuaegades, hinnakirjas, tunniplaanis jne.
 • Klubil on õigus küsida foto tegemist klubi kuukaardi omanikelt.
 • Klubil on õigus klientidelt küsida isiku tuvastamiseks dokumenti.
 • Klubil on õigus kasutatavas programmis salvestada liikmete isikuandmeid ja fotot.
 • Kuukaarte ei pikendata ega panda "pausile".
 • Alla 16-aastastel lastel on jõusaalis viibimine lubatud üksnes lapsevanema või treeneri järelvalve all. Riietus- ja duširuumi lubatakse vajadusel maksimaalselt kuni 6-aastaseid vastassoost lapsi (6-aastased kaasa arvatud).
 • Spordiklubis viibides tuleb jälgida, et oma käitumise/tegevusega ei kahjustaks teiste klientide heaolu, s.h osaledes rühmatreeningutes, treenides jõusaalis, viibides riietusruumis või veekeskuses.
 • Klubi ja kolmandate isikute varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult. Klubiliige on kohustatud hüvitama klubile ja/või kolmandale isikule tekitatud kahju.
 • Klubi ei vastuta klientide isikliku vara eest. Väärisesemeid on võimalik hoida selleks ette nähtud seifis veekeskuse vastuvõtus.
 • Klient treenib spordiklubis oma vastutusel. Terviseprobleemide esinemisel soovitame enne treenimist konsulteerida arstiga. Klient on kohustatud treenerit viivitamatult informeerima vigastustest ja traumadest.
 • Klubi ei vastuta kliendi haigestumiste või õnnetuste eest, mis on põhjustatud kliendi enda tegevusest või vääramatu jõu mõjul (force majore).
 • Klubis viibides on klientidel hügieenilisuse ja turvalisuse huvides kohustulik kanda sportimiseks sobilikke riideid ja sisejalanõusid. Ohutuse tagamiseks ei ole jõusaalis lubatud kanda sandaale ega muid lahtiseid jalanõusid ega viibida paljajalu. Rühmatreeningutes tuleb kasutada vastavas treeningus ettenähtud treeningriietust- ja jalatseid. Pesemisruumides ja ujulas on kliendi ohutuse ja hügieenilisuse huvides soovituslik kanda plätusid.
 • Soovitame eelnevalt rühmatreeningutesse registreerida, sest kohtade arv on piiratud. Kui ei ole võimalik juba broneeritud treeningul osaleda tuleb broneering anulleerida. Kui on ajad broneeritud järjestikustesse treeningutesse, siis esimesse mitteilmumisel on Klubil õigus teises treeningus osalemine annulleerida.
 • Rühmatreeningutesse koha broneerimine toimub kodulehe oleva online broneerimissüsteemi kaudu, telefoni teel 6288120 või klubis kohapeal. 
 • Rühmatreeningutes, jõusaalis ning mattidel treenides tuleb alati kasutada treeningrätikut. Viimase puudumisel saab rätiku rentida veekeskuse vastuvõtust.
 • Jõusaali seadmed ja treeningutel kasutatavad abivahendid tuleb puhastada pärast omapoolset kasutamist.
 • Treeningseadmeid tuleb kasutada heaperemehelikult ja reguleerida neid ettenähtud reeglite järgi. Treeningseadmete reguleerimise ja kasutamise kohta saab nõu küsida treenerilt.
 • Juhul kui ilmneb puudusi spordiklubi või treeningvahendite korrashoius, palume esimesel võimalusel sellest teavitada spordiklubi personali.
 • Pärast treeningut tuleb kõik spordiklubi kasutaja poolt kasutatud treeningvahendid asetada tagasi nende ettenähtud kohtadele.
 • Rühmatreeningutele hilinemise korral ei ole lubatud rühmatreeningus osalemine, kuna see häirib kaastreenijaid ning ei ole ohutu liikmele endale kui kaastreenijatele. Treeneril on õigus keelduda hilinejat treeningule lubamast.
 • Kui on soov trennist enne tunni lõppu lahkuda, tuleb sellest treenerit teavitada enne tunni algust.
 • Klubi ruumides ei ole lubatud tarbida kaasatoodud toiduaineid.Treeningsaalides viibides hoiduda kaasa võtmast klaase ning ilma korgita pudeleid.
 • Prügi tuleb visata selleks ettenähtud prügikasti.
 • Klubi ruumides on keelatud suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine.  Klubisse sisenemine alkoholi – või narkootilises joobes on rangelt keelatud.
 • Mobiiltelefoni kasutamine treeningruumides ei ole lubatud. Juhul, kui võtad rühmatreeningusse kaasa mobiili, siis palun vaata, et see oleks trenni tehes hääletul režiimil.
 • Enne basseini ja sauna kasutamist on kohustuslik järgida kõiki hügieeninõudeid.
 • Saunades ja pesuruumides ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid keha- ja näohooldusvahendeid.
 • Hoiukapi ja /või seifi võtme saab spordiklubi külastaja enda kasutusse treeningus viibimise ajaks. Hoiukapi ja /või seifi võtme kaotamisel või kasutuskõlbmatuna tagastamisel trahv 20 EUR.
 • Loomadega klubiruumides viibimine on keelatud.
 • Õnnetuse korral helistada 112 ja teavitada klubi vastuvõtutöötajaid. Esmaabivahendid asuvad: I ja II korruse vastuvõtus.
 • Klubireeglite rikkumisel on spordiklubil õigus klubiliikme staatus ajutiselt peatada või isegi lõpetada.
 • Klubis osutavad teenuseid ainult klubi poolt volitatud isikud. Liikmel on keelatud osutada spordiklubis mistahes teenuseid (näiteks, kuid mitte ainult treeningu/ nõustamise/ juhendamise läbiviimine jõusaalis või veekeskuses) kolmandatele isikutele (sh teistele liikmetele) ilma klubi kirjaliku nõusolekuta. Juhul, kui klient osutab treeneri teenust teistele isikutele vaatamata spordiklubi personali märkustele, siis on spordiklubil õigus tema leping ühepoolselt lõpetada ja rakendada kliendile klubi kasutamise keeldu.
 • Klubisse unustatud ja leitud esemeid hoitakse klubi vastuvõtuletis 14 päeva.
 • Piletite müük lõpeb iga päev 1 h enne sulgemist.